Politica de confidențialitate

Cabinet Stomatologic Cluj Napoca

Politica de confidențialitate

Societatea REFRESH DENT SRL consideră protecția datelor cu caracter personal a persoanelor vizate o temă foarte importantă și se angajează ca în momentul desfășurării activității să gestioneze în mod confidențial datele prelucrate și să acorde o atenție deosebită securității datelor cu caracter personal preluate de la clienții săi.

În acest context, dorim să vă informăm cu privire la tipul de date cu caracter personal pe care le preluăm de la dumneavoastră și în ce scop prelucrăm aceste date.

Această politică de confidențialitate se referă la colectarea datelor cu caracter personal folosind metode online și offline, după cum vom detalia în informațiile de mai jos.

Denumire, date de contact ale operatorului si ale persoanei responsabile cu protecția datelor

REFRESH DENT SRL, cu sediul în Str. Oasului nr. 86-90, Iris, Cluj-Napoca, Judet Cluj, România, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J12/2137/2017, cod fiscal 37495022, în conformitate cu articolul 13 din Regulamentul UE 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date (denumită în continuare „GDPR”), în calitate de Operator de date al datelor cu caracter personal colectate vă oferă următoarele informații cu privire la modalităţile de prelucrare a datelor dumneavoastră cu caracter personal.

Persoana responsabilă cu protecția datelor a operatorului REFRESH DENT SRL poate fi contactată la adresa de mai sus, respectiv la adresa de mail  dataprotection@refreshdent.ro.

Colectarea și stocarea datelor cu caracter personal precum și tipul și scopul utilizării acestora

Datele cu caracter personal pe care le vom expune sunt cele care fac o persoană fizică identificată sau identificabilă. Datele personale colectate de REFRESH DENT SRL sunt în principal cele pe care ni le-ați furnizat dvs. în diferite situaţii pe site-ul nostru web și pe care le obținem ca urmare a utilizării de către dvs. a site-ului nostru web și / sau a produselor și / sau serviciilor noastre. Politica de confidențialitate a REFRESH DENT SRL se referă, de asemenea, la datele personale pe care ni le furnizați prin alte canale, cum ar fi centrul de comenzi, formulare, contracte sau prin intermediul partenerilor noștri.

REFRESH DENT SRL vă colectează și prelucrează datele personale în următoarele circumstanțe:

 • dacă vă înregistrați pe site-ul nostru; de asemenea, prin logarea utilizând rețelele sociale;
 • dacă ne contactați pentru a solicita asistență înainte de vânzare;
 • dacă răspundeți la activitățile noastre de marketing
 • dacă alte companii din Grup, precum și partenerii noștri de afaceri furnizează date despre dumneavoastră într-un mod permis.
 • dacă furnizați date cu caracter personal în numele altei persoane, trebuie mai întâi să vă asigurați că au citit această Politică de confidențialitate
a) Vizitarea site-ului

La accesarea site-ului nostru www.refreshdent.ro browserul folosit pe dispozitivul dvs. trimite automat informații serverului de pe site-ul nostru. Aceste informații sunt stocate temporar într-un așa numit fișier jurnal. Următoarele informații sunt colectate automat:

Adresa de IP a calculatorului care face accesarea

Data și ora accesării

Numele și URL-ul datelor accesate

Site-ul de pe care se face accesul (URL-ul de referință)

Browserul utilizat și, după caz, sistemul de operare al calculatorului dvs. precum și numele furnizorului de internet

Datele indicate sunt prelucrate de noi în următoarele scopuri:

  Asigurarea unei conexiuni fluide la site-ul web

  Asigurarea utilizării confortabile a site-ului nostru web

  Evaluarea securității și stabilității sistemului

  În alte scopuri administrative

Baza legală pentru prelucrarea datelor în România este reprezentată de art. 6 alin (1)  lit. f din Regulamentul General privind Protecția Datelor cu Caracter Personal (denumit mai departe GDPR). Interesul nostru legitim decurge din scopurile enumerate mai sus în ceea ce privește colectarea datelor. Nu folosim datele colectate în scopul de a crea profiluri în privința persoanei dumneavoastră. În plus, folosim cookie-uri și servicii de analiză în momentul accesării site-ului nostru. Puteți găsi mai multe detalii în cadrul Politicii de Cookie.

b) Stabilirea și executarea obligației contractuale și a obligațiilor rezultate, inclusiv comunicări privind serviciile (pentru a efectua servicii post-vânzare, inclusiv reclamații și repararea produselor sau achiziția unor servicii online)

REFRESH DENT SRL poate prelucra datele dumneavoastră de contact pentru a stabili și executa o relație contractuală, inclusiv plasarea comenzii de cumpărare sau încheierea contractului prin intermediul solicitării unei oferte personalizate pentru a furniza bunurile solicitate.

REFRESH DENT SRL poate utiliza, de asemenea, datele dumneavoastră de contact, în special adresa dumneavoastră de e-mail, pentru a vă furniza informații referitoare la servicii și comenzile dumneavoastră de achiziție, precum și servicii post-vânzare.

Baza legală pentru procesare: încheierea unui contract (ref. Articolul 6 paragraful 1 litera b din GDPR) sau cerințele legale pe care operatorul trebuie să le îndeplinească (ref. Articolul 6 paragraful 1 litera c din GDPR). Furnizarea de date este obligatorie pentru a ne permite să gestionăm relația contractuală; în absența datelor, nu vom putea pune în aplicare contractul.

În cadrul derulării contractului, transmitem datele dvs. către compania de transport contractată pentru livrarea mărfurilor sau către furnizorul de servicii financiare, în măsura în care transferul este necesar pentru livrarea bunurilor sau în scopuri de plată.

Temeiul legal pentru transmiterea datelor îl constituie art. 6 alin. 1 lit. b) GDPR.

c) Satisfacția clienților și alte sondaje

REFRESH DENT SRL poate utiliza datele dumneavoastră de contact pentru a efectua sondaje care vizează măsurarea satisfacției clienților în raport cu serviciul oferit. Măsurile de tracking utilizate de noi sunt instituite pe baza art. 6 alin (1) lit. F GDPR. Prin măsurile de tracking utilizate dorim să asigurăm configurarea potrivită necesităților și optimizarea continuă a site-ului nostru. Pe de altă parte, utilizăm măsurile de tracking pentru a determina statistic accesarea site-ului nostru și pentru a-l evalua în scopul optimizării ofertei noastre pentru dvs. Aceste categorii de interese sunt considerate legitime în sensul reglementării menționate anterior. Scopurile și categoriile de date prelucrate pot fi găsite în instrumentele de tracking corespunzătoare.

d)Marketing pentru a vă satisface nevoile sau pentru a vă informa despre promoții, pe baza preferințelor dumneavoastră (inclusiv marketing bazat pe profile).

Operatorul poate prelucra datele dumneavoastră de contact în scopuri de marketing și publicitate, pentru a vă informa cu privire la inițiativele promoționale de vânzare prin mijloace automate de contact (e-mail, SMS și alte instrumente de comunicare în masă etc.) și prin metode tradiționale de contact (de exemplu, prin telefon), precum și pentru a realiza cercetări de piață și sondaje statistice, sub condiția și în limita consimțământului oferit.

REFRESH DENT SRL poate prelucra, de asemenea, datele dumneavoastră de contact oferite cu ocazia consimtământului, pentru a vă trimite conţinut publicitar, pe baza unui profil de client specific conceput în funcție de preferințele și interesele dumneavoastră personale, sub condiția și în limita consimțământului oferit. Bazele legale pentru prelucrare: consimțământul, nerespectarea consimțământului nu afectează în niciun caz relația contractuală (ref. Articolul 6 alineatul 1 litera a din GDPR).

Furnizarea acestor date este voluntară, în absența consimțământului, datele dumneavoastră personale nu vor fi prelucrate în scopul menționat mai sus. Consimțământul dumneavoastră poate fi revocat în orice moment.

e) Dezvăluirea datelor

Nu va avea loc o dezvăluire a datelor cu caracter personal către terți în alte scopuri decât cele menționate mai jos. Datele dumneavoastră vor fi transferate spre terți doar în situațiile de mai jos:

 • v-ați dat acordul în mod expres pentru aceasta conform art. 6 alin. (1) lit. a GDPR.
 • transferul, în conformitate cu art. 6 alin (1) lit. f GDPR, este necesar pentru a solicita, exercita sau proteja un drept și nu este necesar acordul dvs
 • nu există nici un motiv să considerăm că aveți un interes legitim pentru a nu comunica datele dvs.
 • în situația în care există o obligație legală pentru a comunica aceste date în conformitate cu art. 6 alin (1) lit. c GDPR
 • această utilizare este permisă din punct de vedere legal și potrivit art. 6 alin (1) lit. b GDPR este necesară pentru prelucrarea relațiilor contractuale cu dvs.

Datele dumneavostră cu caracter personal sunt păstrate în siguranţă

REFRESH DENT SRL utilizează o gamă largă de măsuri de securitate pentru a îmbunătăți protecția și a menține securitatea şi integritatea datelor dumneavoastră personale.

Toate datele dumneavoastră personale sunt stocate pe serverele noastre securizate (sau pe copii securizate pe hârtie) sau pe cele ale furnizorilor sau partenerilor comerciali și pot fi accesate și utilizate pe baza standardelor noastre și a politicilor noastre de securitate.

Măsurile de securitate implementate de către REFRESH DENT SRL includ:

 • restricții privind accesul la datele dumneavoastră personale și numai în scopurile expres menşionate;
 • sisteme de securitate actualizate pentru a preveni accesul extern neautorizat;
 • monitorizarea permanentă a accesului la sistemele IT pentru identificarea și stoparea utilizării necorespunzătoare a datelor cu caracter personal;
 • urmărirea accesului la datele dumneavoastră personale de către personalul intern și verificarea scopului aferent.

REFRESH DENT SRL poate prelucra date pe bază de profil

REFRESH DENT SRL poate prelucra, de asemenea, detaliile dumneavoastră de contact, informații despre interese și alte date cu caracter personal (oferite de catre persoana vizată) pentru a trimite informații publicitare conform profilului dumneavoastră de client determinat pe baza preferințelor și intereselor dumneavoastră personale, dacă ne dați consimțământul dumneavoastră în mod explicit pentru această prelucrare și în limita datelor oferite. Prelucrarea aceasta poate face obiectul unor decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată.

Cât timp sunt stocate datele dumneavoastră?

Datele personale menționate mai sus sunt stocate atât timp cât este necesar pentru a vă gestiona comenzile, inclusiv garanția. Nu colectăm și nu folosim datele dvs. personale în alte scopuri decât cele descrise în această declarație de confidențialitate, cu excepția cazului în care ne-ați dat consimțământul pentru aceasta. Limităm accesul la datele dumneavoastră cu caracter personal numai acelor persoane care trebuie să le utilizeze datele în scopurile corespunzătoare.

Atunci când datele dumneavoastră cu caracter personal nu mai sunt necesare sau când nu mai există nicio alta condiție legală pentru păstrarea acestora, acestea vor fi ireversibil anonimizate (și astfel pot fi stocate) sau distruse în siguranță.

Perioadele de păstrare referitoare la diferitele scopuri descrise mai sus sunt indicate astfel încât să respecte:

a) Obligaţiile contractuale: datele procesate pentru a se conforma oricărei obligații contractuale pot fi păstrate pe durata contractului și după contract pe durata perioadei de prescripție a creanțelor specificate în condițiile legii; pentru a verifica eventualele probleme nerezolvate, inclusiv documente contabile (de exemplu, facturi).

b) Managementul operațional și scopuri strict legate de accesul la site-ul web: datele procesate în aceste scopuri pot fi păstrate pe durata contractului și după contract pe durata perioadei de prescripție a creanțelor specificate în condițiile legii.

c) Sondaje de satisfacție a clienților: datele procesate în aceste scopuri pot fi păstrate timp de 5 ani de la data colectării datelor cu caracter personal.

d) În scopuri de marketing, inclusiv marketing profilat: datele procesate în scopuri de marketing pot fi păstrate timp de 5 ani de la data la care v-ați dat acordul în acest scop (cu excepția cazului în care vă retrageţi consimţământul).

e) Pentru a respecta cererile obligatorii din punct de vedere legal din partea autorităților de stat și pentru a respecta obligațiile legale: datele procesate în acest scop pot fi stocate pe durata acestor obligații. În caz de litigii, datele cu caracter personal pot fi stocate pe perioada rezonabilă necesară pentru acest scop.

Alte detalii privind perioada de stocare sunt transpuse în cadrul Politicii de de arhivare a datelor cu caracter personal.

Partajarea datelor dumneavostră

Datele dumneavoastră personale pot fi accesate de angajați autorizați în mod corespunzător și de furnizori externi, desemnați, dacă este necesar, ca procesatori de date, care ne sprijină în furnizarea de servicii.

În scopul desfășurării activităților lor și pentru urmărirea scopurilor menționate mai sus, datele dumneavoastră personale pot fi accesate și de alte companii ale Grupului REFRESH DENT SRL și nu vor fi transferate în afara Spațiului Economic European.

Bazele legale pentru prelucrare: interes legitim (ref. Articolul 6 paragraful 1 litera f din GDPR) care decurge din scopuri administrative interne și trebuie să gestioneze serviciile și solicitările utilizatorilor în cadrul REFRESH DENT SRL.

Prelucrarea datelor personale ale copiilor cu vârsta sub 16 ani

Nu colectăm cu bună știință Date personale de la copii sub 16 ani. Dacă aflăm că au fost colectate sau au fost primite date personale de la un copil sub 16 ani fără verificarea consimțământului părinților, REFRESH DENT SRL va șterge aceste informații. Dacă credeți că REFRESH DENT SRL ar putea avea informații de la sau despre un copil sub 16 ani, vă rugăm să contactați la adresa de e-mail menţionată mai jos.

Plug-in-uri de social media

În temeiul art. 6 alin (1) lit. f din GDPR, pentru a promova societatea noastră, utilizăm plug-un-urile rețelelor de socializare Facebook.

Această promovare are la bază un interes legitim în sensul prevăzut de GDPR. Responsabilitatea operațiunilor de prelucrare a datelor trebuie să fie garantată de furnizorii de publicitate menționați mai sus. Integrăm aceste plugin-uri folosind așa-numita metodă Double-Click pentru a proteja vizitatorii site-ului nostru. Din momentul accesului acestor Plug-in-uri vi se va aplica politica acestora de confidentialitate şi de protecţie a datelor.

Facebook

Pe site-ul nostru se folosesc plug-in-uri Facebook. Pentru acest instrument folosim butonul „LIKE“ sau „DISTRIBUIRE“. Este vorba despre o ofertă a facebook. Dacă accesați o pagină de pe site-ul nostru care conține un asemenea plug-in, browser-ul dvs. creează o legătură directă cu serverul Facebook. Conținutul plug-in-ului este comunicat de către Facebook direct browserului dvs. și care îl integrează în site. Prin integrarea plug-in-ului, Facebook primește informația că browserul dvs. a accesat pagina respectivă a site-ului nostru chiar dacă nu dețineți nici un cont de facebook sau nu sunteți logat la facebook în momentul respectiv. Această informație (inclusiv adresa dvs. de IP) este comunicată direct către un server al Facebook în SUA și urmează să fie stocat acolo. Dacă sunteți logat la Facebook, acesta poate să atribuie accesarea site-ului nostru contului dvs. de Facebook în mod direct. Dacă interacționați cu plug-in-urile, de ex. acționați butonul „LIKE“ sau „DISTRIBUIRE“, se transmite informația respectivă de asemenea direct la un server al Facebook-ului și se stochează acolo. În plus, informațiile sunt în publicate pe Facebook și afișate prietenilor dvs.

Facebook poate utiliza aceste informații în scop publicitar, de cercetare de piață și configurare personalizată a paginilor de Facebook. Facebook are dreptul să creeze profiluri în ceea ce privește utilizarea, interesele și relațiile dvs. care vor fi utilizate, de exemplu pentru a evalua utilizarea de către client a site-ului nostru în ceea ce privește anunțurile publicitare integrate pe Facebook-ul dvs., pentru a informa alți utilizatori Facebook în ceea ce privește activitățile dvs. pe site-ul nostru și pentru a furniza alte servicii asociate cu utilizarea Facebook-ului. Dacă nu doriți ca Facebook să aloce contului dvs. datele colectate privitoare la site-ul nostru, este necesar să vă delogați de pe Facebook înainte de vizitarea site-ului nostru. Scopul și temeiul colectării, procesării și utilizării  datelor de către Facebook, precum și drepturile și opțiunile de setare aferente pentru a vă proteja confidențialitatea pot fi găsite în informațiile privind protecția datelor de la Facebook.

Hărți Google

Unele pagini ale acestui site folosesc Google Maps pentru a descrie hărți interactive și a genera indicații de orientare. Acest lucru ne permite să vă oferim aceste hărți direct pe site-ul nostru web și cu un mod convenabil de a utiliza funcția de hartă. Google Maps este un serviciu de hărți al Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin D04 E5W5, Irlanda. Utilizarea Google Maps rezultă din interesul nostru de a vă oferi o utilizare convenabilă a funcției de hartă și reprezintă un interes legitim în domeniul de aplicare al art. 6 (1) 1 lit. f GDPR.

Dacă decideți să încărcați acest conținut încorporat, browserul dvs. stabilește o conexiune directă cu serverele Google. Google primește astfel informații despre vizita dvs. la subpagina corespunzătoare a site-ului nostru web. Acest lucru are loc indiferent dacă Google oferă un cont de utilizator la care sunteți conectat sau dacă nu există un astfel de cont de utilizator. Dacă sunteți conectat la Google, informațiile dvs. vor fi asociate direct cu contul dvs. Dacă nu doriți să fiți asociat cu profilul dvs. de pe Google, trebuie să vă deconectați înainte de a activa funcția. Google va stoca datele dvs. într-un profil de utilizare și le va folosi în scopuri de publicitate, cercetare de piață și / sau design orientat spre cerere al site-ului său web. Datele dvs. vor fi astfel evaluate (chiar și ale utilizatorilor care nu sunt conectați), în special pentru a oferi publicitate orientată spre cerere și pentru a informa alți utilizatori ai rețelei sociale Google despre activitățile dvs. pe site-ul nostru web. Aveți dreptul să vă opuneți la crearea unor astfel de profiluri de utilizator; cu toate acestea, trebuie să contactați Google pentru a vă exercita acest drept.

În ceea ce privește scopul și domeniul de aplicare al acestei colectări de date și prelucrarea și utilizarea ulterioară a acestor date de către Google, precum și drepturile dvs. în acest sens și orice setări de opțiuni pentru a vă proteja sfera privată, vă rugăm să consultați politica de confidențialitate Google.

Instrumente de analiză

Măsurile de tracking menționate mai jos și utilizate de noi sunt instituite pe baza art. 6 alin (1) lit. f din GDPR. Prin măsurile de tracking utilizate dorim să asigurăm configurarea potrivită necesităților și optimizarea continuă a site-ului nostru. Pe de altă parte, utilizăm măsurile de tracking pentru a determina statistic accesarea site-ului nostru și pentru a-l evalua în scopul optimizării ofertei noastre pentru dvs. Aceste categorii de interese sunt considerate legitime în sensul reglementării menționate anterior. Scopurile și categoriile de date prelucrate pot fi găsite în instrumentele de tracking corespunzătoare.

a) Google Analytics

Utilizăm Google Analytics, un serviciu de analiză web al Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; în continuare „Google“) – în scopul configurării corespunzătoare și a optimizării continue a site-urilor noastre. În acest context se întocmesc profile de utilizare pseudonimizate și se folosesc fișiere cookie (vezi la punctul 4). Informațiile preluate de cookie-uri sunt următoarele: 

 • tip versiune de browser
 • sistemul de operare utilizat
 • URL de referință (site-ul vizitat anterior)
 • Hostname al computerului care accesează (adresă IP)
 • Ora accesării serverului

Acestea sunt transferate la un server al Google din SUA și sunt stocate acolo. Informațiile sunt folosite pentru a evalua accesarea site-ului, pentru a întocmi rapoarte cu privire la activitățile site-ului, pentru a furniza alte servicii legate de utilizarea site-ului și rețelei de internet în scop de cercetare de piață și configurarea corespunzătoare a acestui site. Aceste informații pot fi, de asemenea, transferate către terți dacă acest lucru este impus de lege sau dacă terții prelucrează aceste date în numele nostru. În nici un caz adresa dvs. IP nu este combinată cu alte date de la Google. Adresele IP sunt anonimizate astfel încât să nu se poată face o alocare (IP-Masking). Puteți preveni instalarea cookie-urilor prin setarea software-ului browser-ului în consecință; cu toate acestea, am dori să subliniem că, în acest caz, nu toate funcțiile acestui site web pot fi utilizate pe deplin. Puteți, în plus, să împiedicați colectarea datelor produse prin cookie și a datelor legate de utilizarea site-ului (inclusiv adresa IP) cât și prelucrarea acestor date prin intermediul Google, descărcând și instalând un browser-add-on (https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de).

Ca alternativă la suplimentul de browser, în special pentru browserele de pe dispozitive mobile, puteți, să împiedicați Google Analytics să colecteze date, făcând clic pe acest link. Este introdus un opt-out-cookie, care împiedică colectarea viitoare a datelor dvs. când vizitați acest site web. Fișierul opt-out-cookie este valabil numai la acest browser, numai pentru site-ul nostru și este instalat pe dispozitivul dvs. În cazul în care ștergeți fișierele cookie din acest browser, trebuie să instalați din nou fișierul opt-out-cookie. Alte informații privitoare la protecția datelor în legătură cu Google Analytics găsiți în principiu în Google Analytics-Suport.

b) Google Adwords Conversion Tracking

Pentru a monitoriza statistic folosirea site-ului nostru și pentru a-l evalua în scopul optimizării acestuia pentru dumneavoastră, folosim Google Conversion Tracking. Google Adwords plasează un cookie pe computerul dvs. (consultați secțiunea 4) dacă ați ajuns pe site-ul nostru web printr-un anunț Google. Aceste fișiere cookie își pierd valabilitatea după 30 de zile și nu servesc la identificarea personală. În cazul în care utilizatorul vizitează anumite pagini ale site-ului clientului adwords, iar cookie-ul instalat încă nu a expirat, Google și clientul pot determina faptul că utilizatorul a dat click pe anunț și a fost dus la această pagină. 

Fiecare client-adword primește un alt cookie. Prin urmare, cookie-urile nu pot fi urmărite prin intermediul site-urilor web ale clienților Adwords. Informațiile obținute cu ajutorul cookie-ului de conversie sunt utilizate pentru a crea statistici de conversie pentru clienții Adwords care au optat pentru conversion-tracking. Clienții Adwords află numărul total de utilizatori care au dat click pe anunț și care au fost direcționați către o pagină prevăzută cu un Conversion-Tracking-Tag. Cu toate acestea, nu vor primi nicio informație care poate fi utilizată pentru identificarea personală a utilizatorilor.

Dacă nu doriți să luați parte la procedura de tracking, puteți să împiedicați instalarea cookie-ului pentru tracking- de exemplu, printr-o setare a browserului care dezactivează setarea automată a cookie-urilor. De asemenea, puteți dezactiva cookie-urile pentru Conversion-Tracking prin setarea browser-ului, astfel încât cookie-urile din domeniul „www.googleadservices.com” să fie blocate.

Drepturile dumneavoastră de protecție a datelor cu caracter personal

În condiţiile prevăzute de Regulamentul GDPR, aveți dreptul:

 • să solicitați informații cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră personale în conformitate cu articolul 15 din GDPR;
 • să solicitați o copie a datelor personale pe care ni le-ați furnizat sau să le transferați unei terțe părți, în condițiile articolului 20 din GDPR;
 • să solicitați corectarea și/sau completarea în cazul în care datele cu caracter personal prelucrate care vă privesc sunt incorecte sau incomplete conform articolului 16 din GDPR;
 • să solicitați ștergerea datelor dumneavoastră în conformitate cu principiile articolului 17 din GDPR;
 • Să refuzați să permiteți prelucrarea datelor dumneavoastră în scopuri de marketing direct;
 • Să revocați consimțământul dvs., în cazurile în care prelucrarea se bazează pe consimțământ;
 • Să limitați modul în care prelucrăm datele dumneavoastră personale conform articolului 18 din GDPR;
 • Să exercitați dreptul de opoziție în temeiul articolului 21 din GDPR
 • să faceți plângere conform art. 77 GDPR la o autoritate de supraveghere. De regulă puteți să vă adresați pentru aceasta unei autorități de supraveghere din locul reședinței dvs. obișnuite sau a locului de muncă sau la sediul societăţii noastre.

Exercitarea drepturilor de mai sus face obiectul unor excepții, prevăzute de Regulamentul GDPR care sunt menite să protejeze interesul public (de exemplu, prevenirea sau identificarea infracțiunilor) și interesele noastre (de exemplu, păstrarea secretului profesional). Dacă doriți să vă exercitați oricare dintre drepturile de mai sus, vom verifica dacă aveți dreptul să faceți acest lucru și, de obicei, vă vom răspunde în termen de o lună.

CONTACTE

Dacă aveți întrebări cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră personale, contactați-ne prin e-mail solicitând responsabilului local cu confidențialitatea, la dataprotection@refreshdent.ro sau prin poștă la următoarea adresă REFRESH DENT SRLcu sediul în Str. Oasului nr. 86-90, Iris, Cluj-Napoca, Judet Cluj, România.